Hoe Artificial Intelligence kan helpen om valkuilen te vermijden


Valkuilen bij gebruik van Artificial Intelligence

Het gebruik van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning is momenteel een hot topic; veel bedrijven worden geattendeerd op de mogelijkheden die AI biedt voor hun business. Het is dan ook van cruciaal belang dat bedrijven de valkuilen die eraan verbonden zijn, kennen.

Valkuil 1 – Te optimistische verwachtingen

Stel je voor dat je vlam in de pan slaat en dat je direct verwacht dat Artificial Intelligence jouw bedrijf verandert? Helaas is het niet zo eenvoudig om Artificial Intelligence op te zetten. Je moet duidelijke doelstellingen hebben, een team samenstellen, de AI-architectuur ontwerpen, data verzamelen, data bewerken, modellen bouwen, trainen, testen, implementeren, monitoren en evalueren. Zonder deze stappen kunnen de verwachtingen niet vervuld worden.

Valkuil 2 – Gebrek aan kennis van de bedrijfsproblemen

AI is niet de panacee om ieder bedrijfsprobleem op te lossen. Voordat men met AI aan de slag gaat, is het noodzakelijk om het probleem te begrijpen, na te gaan welke kennis er vergaard is en conclusies uit te trekken. Alleen op deze manier kan worden bepaald of Artificial Intelligence het probleem daadwerkelijk kan oplossen. Als gevolg van deze stap moeten bedrijven verschillende experts hebben om het proces vlot te laten verlopen en de juiste beslissingen te nemen.

Valkuil 3 – Ethische en privacyproblemen

AI heeft ethische en privacyproblemen die een bedrijf niet mag negeren. AI-modellen kunnen worden gebruikt om discriminerende beslissingen te nemen over sollicitanten, klanten, producten of diensten. Daarom is het belangrijk dat bedrijven voorschriften en procedures opstellen die deze problemen aanpakken.

Valkuil 4 – Negeren van de juridische implicaties

AI heeft ook juridische implicaties. AI, zoals elke andere technologie, is niet immuun voor wetgeving. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de wetten en regels die van toepassing zijn – zoals privacywetgeving, data opslagwetgeving, regelingen voor intellectueel eigendom, enzovoort.

Valkuil 5 – Gebrek aan de juiste middelen

Het opzetten van een AI-systeem is een complex proces. Daarom is het belangrijk dat bedrijven de juiste middelen en hulpmiddelen hebben voor hun AI-traject. Deze middelen kunnen variëren van het inhuren van de juiste consultants, het gebruik van de juiste technische hulpmiddelen tot het installeren van de juiste AI-infrastructuur.

Valkuil 6 – Negeren van talent dat AI nodig heeft

AI is een complex onderwerp waar verschillende experts aan meewerken. Om succesvol AI te gebruiken, hebben bedrijven het juiste AI-personeel nodig. Dit kan bestaan uit AI-ontwikkelaars, data-engineers, data-scientists, big data-experts, machine learning-experts, security-experts, enzovoort.

Valkuil 7 – Negeren van de politieke en sociale aspecten

AI kent ook politieke en sociale aspecten. Bedrijven mogen de impact van AI niet negeren. Sommige landen hebben al wetten aangenomen of worden er wetten over AI-toepassingen uitgewerkt. Het is belangrijk om met AI-functionarissen in contact te blijven, om te weten wat er van een bedrijf wordt verwacht en om de juiste voorschriften te volgen.

Valkuil 8 – Machinebias

AI- en machine learning-modellen kunnen vooroordelen vertonen. Ten eerste omdat modellen vaak worden gebouwd en getraind op data die vooroordelen bevatten, zoals genderselectie, ras, leeftijd of andere factoren. Ten tweede omdat het algoritme dat wordt gebruikt om het model te bouwen vooroordelen kan toevoegen. Hier moet rekening mee worden gehouden bij het bouwen van AI-systemen.

Hoe Artificial Intelligence kan helpen om valkuilen te vermijden

Hoewel Artificial Intelligence veel voordelen en kansen biedt, kleven er ook bepaalde valkuilen aan. Het is van essentieel belang dat bedrijven hier rekening mee houden en zich ervan bewust zijn dat AI een complex onderwerp is met een verscheidenheid aan juridische, ethische en sociale implicaties. Door de juiste middelen te gebruiken, een team samen te stellen met de juiste experts, de bedrijfsproblemen te begrijpen en de nodige regels en voorschriften in acht te nemen, kan Artificial Intelligence worden ingezet op een manier die leidt tot meer succes.

admin
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

AI Toekomst - nieuws en reviews
Logo