Hoe AI een drempel voor inclusiviteit creëert


Hoe AI een drempel voor inclusiviteit creëert

Waarom kan AI een bedreigende drempel zijn?

AI (Artificiële Intelligentie) wordt vaak als een, zo niet ‘de’, toekomstige oplossing voor veel problemen in de wereld gezien. AI belooft om complexe taken die mensen, zoals medische diagnose, autonome voertuigen en financiële forecasting, te versnellen, vergemakkelijken en, in extreme gevallen, veel complexere taken te automatiseren.

Hoewel talloze denkers AI toejuichten als de toekomst van de robotisering, is het belangrijk om te onderzoeken wat het gebruik van AI impliceert in termen van discriminatie en inclusiviteit.

Hoe AI de drempel voor inclusiviteit kan verhogen

Op het eerste gezicht lijkt het niet zo dat AI bijdraagt ​​aan een drempel voor inclusiviteit. Krachtigere technologie helpt iedereen in theorie. Maar als we de details bekijken, zien we al snel dat AI een drempel kan opleggen voor inclusiviteit.

Grote taalbarrières

De beperkingen van AI kunnen een barrière vormen voor personen uit niet-Engelstalige landen en gebieden, wat een moeilijke taalbarrière oplegt. AI’s die ontworpen zijn om te draaien in het Engels, zal waarschijnlijk niet werken zoals verwacht in anderstalige landen. Cursussen, rollenspellen en vragen die in het Engels worden gesteld worden misschien niet begrepen door anderstalige mensen. Om de inclusiviteit te behouden moeten webteksten, opleidingen en programma’s talen toevoegen die zijn aangepast aan de lokale gemeenschap.

Gebrek aan diversiteit

Een ander probleem met AI is dat AI systemen voornamelijk op basis van programma’s worden ontwikkeld die geschreven zijn door en getraind door mannelijke ingenieurs. Hoewel vrouwen ook nauwe aanwezigheid hebben in de technische industrie, is het belangrijk te erkennen dat een gebrek aan diversiteit de taal, denkwijzen en benaderingen van programma’s kan beïnvloeden.

Gebrek aan standaardisering

Op het moment is het gebruik van AI erg verspreid, waarbij verschillende organisaties hun eigen systemen en protocollen gebruiken voor hun AI-programma’s. Hoewel standaardisatie nog steeds een lange weg te gaan heeft, is het belangrijk dat de regelgeving in AI wordt verbeterd en gelijkgestemd door organisaties die AI-georiënteerde programma’s runnen.

Uitbesteding van mensenwerk

De meest radicale barrière die AI oplegt, is mogelijk de futuristische uitbesteding van al het menselijke werk. De invoering van AI-programma’s vermindert het aantal banen voor mensen die betrokken zijn bij specifieke taken. Mensen die AI-programma’s gebruiken, moeten worden voorzien van extra opleiding en begeleiding om aan hun AI-uitdagingen te voldoen.

Hoe we AI kunnen gebruiken om een ​​drempel voor inclusiviteit te verminderen

Hoewel AI een bedreigende drempel kan vormen voor inclusiviteit, is het mogelijk om deze te verminderen door het juiste beleid te implementeren. Hier zijn enkele manieren waarop AI kan worden gebruikt om de drempel voor inclusiviteit te verminderen:

Verbetering van AI-algoritmen

Het verbeteren van AI-algoritmen en het trainen van algoritmen met een diversiteit aan gegevens is van cruciaal belang als het gaat om het verminderen van filmpjes in inclusiviteit. AI-algoritmen moeten zorgvuldig worden gecodeerd om zoveel mogelijk informatie te verwerken en om ervoor te zorgen dat ze niet kwetsend worden in hun selectie en inzet.

Verhogen van de toegang tot technologische leermiddelen

Het verhogen van de toegang tot technologische leermiddelen is ook van cruciaal belang om de drempel voor inclusiviteit te verlagen. Vrij toegankelijke technologie-educatieprogramma’s kunnen potentiële gebruikers helpen hun kennis over technologie en AI te vergroten.

Inzetten van genderneutrale artificiële intelligentie

Als we het gebruik van genderneutrale AI-programma’s willen promoten, moeten reglementaire organen specifieke richtsnoeren voor AI-programma’s uitgeven. Standaardsetten kunnen worden gebruikt om ertoe bij te dragen dat AI-programma’s hun output op basis van genderidentiteit uniform en gelijkwaardig produceren.

Regelen van het ethisch gebruik van AI-programma’s

Het net zo belangrijk om te regelen dat organisaties AI-programma’s op een ethische en verantwoordelijke manier gebruiken. Focus op de implementatie van strenge aanbevelingen die organisaties verplichten om hun AI-programma’s, algoritmes en analytics gelijkwaardig en niet-discriminatoir te gebruiken.

Conclusie

AI kan zowel een drempel als een kans zijn voor inclusiviteit. Als organisaties AI-programma’s gebruiken, is het belangrijk dat ze zich realiseren dat AI een drempel oplegt voor inclusiviteit en dat ze actie ondernemen om deze drempel in te stellen. Door het verbeteren van AI-algoritmen, het verhogen van de leeruitkomsten en het ontwikkelen van genderneutrale AI-programma’s, kunnen organisaties de drempel voor inclusiviteit echt verminderen.

admin
1 Comment
  1. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Leave a reply

AI Toekomst - nieuws en reviews
Logo