Kunstmatige Intelligentie: Gastheer voor een nieuwe ethisch tijdperk?


Kunstmatige Intelligentie: Gastheer voor een nieuwe ethisch tijdperk?

Wat is kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie (AI) is een breed begrip dat kan worden gedefinieerd als een systeem dat kan leren van ervaringen, data en informatie om automatisch taken en problemen op te lossen. De AI technologie heeft enorme verbeteringen gekend sinds zijn eerste introductie in de jaren 1950 en heeft inmiddels vele toepassingen in de industrie, wetenschap en dagelijkse leven omarmd.

Hoe de ethiek van AI verbeteren?

De jarenlange ontwikkeling van AI heeft het voor de wetenschappelijke gemeenschap mogelijk gemaakt de ethische kanten te onderzoeken en te verbeteren. AI ethiek gaat over de problemen en uitdagingen die verband houden met de gevolgen van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Er zijn al vele voorbeelden waarin technologie onder de loep is genomen, die complexe ethische kwesties heeft opgeleverd, zoals zelfrijdende auto’s, militaire robots, gezichtsherkenningstools, enzovoort.

Belangrijkste ethische aanbevelingen:

De Europese Unie heeft een aantal ethische richtlijnen geformuleerd die gelden voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Het is bedoeld om te voorzien in een heldere, duidelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van AI technologie. De ethische aanbevelingen richten zich op verschillende gebieden, waaronder: kwaliteit en betrouwbaarheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, instituutverantwoordelijkheid, privacy, gegevensbescherming en gedrag.

Ethisch ontwerp:

Het is belangrijk voor ontwikkelaars en technici om de rechten en verantwoordelijkheden van de gebruiker, de AI-ontwikkelaar en de organisatie die de technologie inzet, te respecteren. Een ethisch ontwerp komt neer op het voorkomen van data verzamelen dat in strijd is met de basisregels of de wetgeving, of bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens die te maken hebben met beschermde kenmerken zoals etniciteit, gender, leeftijd, gezondheid en seksuele voorkeur. Bovendien moet het ontwerp erop gericht zijn dat het AI-systeem geen ongewenste of onverwachte gevolgen heeft voor de persoon of organisatie die het systeem gebruikt.

Verantwoordelijke AI:

AI-ontwikkelaars moeten verantwoordelijk zijn voor wat hun technologie zal doen en hoe hun systemen gegevens gebruiken. Om dit te verankeren, is de Europese Unie van mening dat AI-ontwikkelaars verantwoordelijkheid moeten nemen voor de use-case waarvoor hun producten worden gebruikt. Als een AI-ontwikkelaar technologie levert voor het gebruik in wetenschappelijke experimenten, moet hij middelen aanbieden om de betrouwbaarheid van de resultaten te verifiëren, zijn de technologieën moeten toegankelijk zijn voor externe beoordeling en audits.

Gevolgen van kunstmatige intelligentie

Als AI-ontwikkelaars ethische principes naleven, kunnen ongewenste gevolgen ervan worden voorkomen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan biaseffecten die kunnen optreden bij geautomatiseerde beslissingen, waarbij bepaalde bedrijven of bevolkingsgroepen eronder lijden, of aan taken waarvan de uitkomsten veranderen als de context waarin de AI wordt gebruikt verandert.

AI en privacy:

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee wanneer het gaat om privacy. AI maakt gebruik van diepgaande leersystemen waaromheen grote hoeveelheden gegevens worden verzameld. Het is daarom belangrijk dat AI wordt ontwikkeld met privacybeschermende kenmerken en op een manier die de rechten van de gebruiker respecteert.

Conclusie:

Kunstmatige intelligentie heeft de potentie om de wereld enorm te veranderen. Maar het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de technologie wordt ontwikkeld op een manier die past bij de ethiek en verantwoordelijkheid die daaraan verbonden zijn. Ontwikkelaars moeten dan ook rekening houden met ethische richtlijnen, verantwoordelijkheid nemen en privacy beschermende principes toepassen om te voorkomen dat deze technologie ongewenste gevolgen heeft voor mens en maatschappij.

admin
1 Comment
  1. Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Seo Paketi Skype: By_uMuT@KRaLBenim.Com -_- live:by_umut

Leave a reply

AI Toekomst - nieuws en reviews
Logo